12755104_927439234004364_8039937_o

งบการเงินเรื่องง่าย ตอน สัญญาณอันตรายจากงบการเงิน

สัญญาณเตือนจากงบการเงิน

หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินกันมาครบถ้วนแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะนำไปปฎิบัติจริงๆในการเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบว่า บริษัทนั้นดีหรือไม่ บริษัทนี้ดีหรือไม่อย่างไร  อัตราส่วนทางการเงินจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ธุรกิจที่เรากำลังสนใจจะลงทุนนั้น มีความเป็นมาอย่างไร ดีหรือไม่ และกำลังจะไปในทิศทางไหน  ซึ่งคำตอบเหล่านี้ถูกพิสูจน์ได้ด้วยการวิเคราะห์งบการเงินนั่นเอง

ส่วนวันนี้เราจะมาดูสัญญาณอันตรายที่หากว่าพบว่าอยู่ในบริษัทใดนั่น จะหมายความว่าบริษัทนั้นๆ เริ่มที่จะมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจเข้าแล้ว  เริ่มจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลขึ้นบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนเราจะตัดสินใจเลือกหุ้นตัวไหนสักตัวหนึ่ง เราก็ควรจะทำการวิเคราะห์ตรวจสอบงบการเงินให้ได้  ซึ่งจะเป็นปราการด่านแรกที่เราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน  ว่าเราจะไม่พลาดอีกต่อไป  ควรจะเลือกบริษัทที่เราทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อน  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตาม  เราควรจะอ่านงบการเงินให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อนการตัดสินใจ

ฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูสัญญาณอันตรายของอัตราส่วนทางการเงินที่บ่งชี้ว่ากิจการเริ่มมีปัญหา ดังนี้

 •  สภาพคล่องทางกรเงินเริ่มฝืดเคือง  เงินสดเหลือน้อย สินทรัพย์หมุนเวียนไม่พอชำระหนี้ระยะสั้น  เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง แบบนี้เริ่มมีปัญหา
 • มียอดลูกหนี้การค้าสูงผิดปกติ เกิดจากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้  หนี้สินเพิ่มสูงขึ้น แบบนี้เริ่มมีปัญหา
 • ขายสินค้าไม่ดี ทำให้เกิดรายการสินค้าคงเหลือสูงผิดปกติ แบบนี้เริ่มมีปัญหา (แต่ต้องมองด้วยว่าสินค้าคงเหลือ เป็นอะไร  เก็บไว้ทำไม  อนาคตขายได้มั้ย หรือ ขายไม่ได้เลย)
 • เริ่มมีสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกี่ยวกับกิจการมากขึ้น
 • ค่า D/E Ratio สูงขึ้น หมายความว่าหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นมากกว่าการขยายตัวทางธุรกิจ หาแหล่งเงินทุนต่อยอดธุรกิจได้ยากขึ้น (กู้แบงค์ไม่ได้)
 • รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันนี้สำคัญทำธุรกิจต้องขายได้และมีกำไร
 • มีต้นทุนที่สูงขึ้น ไม่สามารถควบคุมค่ามช้จ่ายให้ลดลงได้  มีปัญหาเรื่องการจัดการบริหารการผลิต แบบนี้ไม่ดีแน่ๆ
 • มีค่าใช้จ่ายแปลกๆ เพิ่มเข้ามา และมีการตั้งสำรองจ่ายเกิดขึ้นบ่อยๆ แบบนี้ไม่ดี
 • มีมาร์จิ้นลดลง ถึงแม้ยอดขายจะสูงขึ้น แต่กำไรจะลดลง สัมพันธ์กับข้อ7
 • ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง กำไรสะสมมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  สัญญาณที่อันตรายเอามากๆ น่ะครับ
 • กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • ขายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนในบริษัท อันนี้ต้องดูรายละเอียดเชิงลึกกันต่อน่ะครับ ว่ามีการขายเพื่ออะไร เอาไปทำอะไร และเอาอะไรไปขาย มีผลกระทบอย่างไร
 • วงจรเงินสดเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บ และระยะเวลาในการขายสินค้านานขึ้น แสดงถึงการขายสินค้าไม่ได้ หรือขายได้แต่ตามเก็บเงินไม่ได้   ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าได้ตามเวลา  แบบนี้เริ่มมีปัญหา
 • ผู้สอบบัญชีไม่รับรองรายงานทางการเงิน ข้อสุดท้ายนี้บ่งบอกให้เห็นถึงปัญหาได้อย่างชัดเจน

 

อย่าลืมน่ะครับว่า ถ้าบริษัทไหนมีสัญญาณอันตรายดังกล่าว  แสดงว่าเริ่มมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจเข้าให้แล้ว การตรวจดูจากงบการเงินจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพิสูจน์ความจริงและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นเราควรใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ทำการตรวจสอบให้เข้าใจและแน่ใจ เพียงเท่านี้ท่านก็จะตัดสนิใจได้ไม่ผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนแล้วละครับ

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm