ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด

จุก : วันนี้เราจะมาดูในส่วนของ อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด กันน่ะดำ

ดำ : จัดมาเลยครับ

จุก : อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด หรือ Market value Ratios ก็หมายถึง อัตราส่วนที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกิจการในรูปแบบกำไรสุทธิต่อหุ้น, อัตราการปันผล และใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาหุ้นในแง่ราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิหรือราคาตามบัญชีต่อหุ้น  นิยมใช้ประกอบเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ดำ : แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างละในส่วนนี้

จุก : อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดก็จะประกอบไปด้วย

  1. กำไรสุทธิต่อหุ้น  หรือ (Earnings Per share ) หรือเรียกสั้นๆ ว่า EPS  หมายถึง  ส่วนของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทต่อหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
  2. อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ ( Price to Earning Ratio) หรือ P/E หมายถึง  อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญ (EPS) ในรอบระยะเวลา 1 ปีล่าสุด ใช้บ่งบอกความถูกหรือความแพงของหุ้น
  3. มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น หรือ (Book Value Per Share ) หรือ BV หมายถึง มูลค่าทางบัญชีตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทต่อ 1 หุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าของกิจการในทางบัญชีจากการประเมินสินทรัพย์สุทธิ ( Net Asset Value) ซึ่งคำนวณได้จากการนำ สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม = ส่วนของผู้ถือหุ้น
  4. ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี หรือ (Price to Book Value Ratio ) หรือ P/BV คือ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีหุ้นสามัญ 1 หุ้นตามงบการเงิน โดย P/BV จะบอกให้ทราบว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้น สูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชีของหุ้น
  5. อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( Dividend Yield) คือ อัตราเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ เพื่อดูผลตอบแทนว่าหากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของราคาหุ้น

ดำ : มาแบบรวดเดียวแบบนี้ใครจะเข้าใจละครับพ่อคุณ  อธิบายมาทีละข้อสิครับ

จุก : เอาเป็นว่าวันนี้ไปจำมาให้ได้ก่อนว่าอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดมีกี่ข้อ และมีความหมายว่าอะไรบ้างมาก่อน ครั้งต่อไปเราจะมาดูกันเป็นข้อๆ

ดำ : รับทราบครับผม

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm