ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

จุก : ครั้งที่แล้วเราทิ้งท้ายกันก่อนปีใหม่ในเรื่องของ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

ดำ : ใช่.. ซึ่งประกอบไปด้วย

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

 

  1. อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover Ratio) เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบยอดขายกับสินทรัพย์รวม
  2. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ (Account Receivable Turnover Ratio) เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบยอดขายสุทธิกับลูกหนี้การค้า
  3. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) แสดงถึงจำนวนวันในการเก็บเงินจากลูกหนี้ของกิจการ
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบยอดขายสุทธิกับสินค้าคงเหลือ
  5. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) แสดงถึงจำนวนวันที่กิจการเก็บหรือมีสินค้าคงเหลือเพื่อขาย
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover Ratio) เป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบต้นทุนขายกับเจ้าหนี้ทางการค้า
  7. วงจรเงินสด (วัน) (Cash Cycle) คือ รอบระยะเวลาขายสินค้าและระยะเวลาเก็บหนี้ เทียบกับระยะเวลาชำระหนี้

หลักๆ ที่เราจะมาคุยในปีหน้า 2559 ก็จะมีประมาณนี้แหละ

จุก : ฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูเรื่องที่ 1 กัน นั่นก็คือ อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม หรือ Total Assets Turnover Raito ซึ่งเป็นการวัดอัตราส่วนเปรียบเทียบยอดขายกับสินทรัพย์รวม แสดงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่กิจการมี

ดำ : มีวิธีการคำนวณยังไงเหรอจุก

จุก : ก็ไม่ยากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เปรียบเทียบระหว่างยอดขายกับสินทรัพย์รวม เพราะฉะนั้นการคำนวณจะใช้สูตรนี้

fffffff 

ค่าที่ได้จะออกมาเป็นเท่า ซึ่งอัตราส่วนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งดี  เพราะแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ได้ดี กิจการจึงไม่จำเป็นต้องใช้สินทรัพย์มากในการขยายกิจการ

ดำ : แล้วถ้าได้ค่าที่ต่ำๆ ละ

จุก : ก็ในทางตรงกันข้ามเลย หากได้อัตราส่วนนี้มีค่าที่ต่ำๆ  ก็จะแสดงว่ากิจการอาจใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างไม่เต็มที่หรือเป็นกิจการที่จำเป็นต้องลงทุนสูงเพื่อดำเนินกิจการ สรุปคือค่าที่ควรจะได้คือให้ได้มากกว่า 1 หรือยิ่งมากยิ่งดีนั่นเอง

ดำ : เหมือนเดิมครับขอดูตัวอย่างหน่อยครับ

จุก : ได้เลยครับ

ffffffffffffffff

 

จากตัวอย่างก็จะอธิบายได้ว่า สินทรัพย์รวมที่มี สามารถนำไปสร้างยอดขายได้ 1.15 เท่าของสินทรัพย์ทั้งหมด แต่มีข้อสังเกตว่ากิจการบางอย่างอาจจะแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น กิจการการผลิตมักจะมีสินทรัพย์จำพวกโรงงานและเครื่องจักร ที่มากกว่ากิจการบริการพวกธุรกิจค้าปลีกที่พึ่งพิงสินทรัพย์ที่น้อยกว่านั่นเอง

ดำ : เรื่องนี้ก็ไม่ยากนะครับจุก เพียงแค่เข้าใจและจำสูตรให้ได้ก็พอนะ

จุก : ครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย น่ะ

ดำ : ได้เลย… ครั้งหน้าก็จะเตรียมตัวมาให้พร้อมละกันนะ  ขอบใจมากจุก

จุก : โชคดี

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm