Head ติวหุ้นให้เพื่อน

งบการเงินของ AUCT (7)

กำพล: งบกระแสเงินสดเป็นรายงาน รายงานที่บอกที่มาที่ไปของเงินสดว่ากิจการได้เงินสดมาอย่างไร แล้วใช้จ่ายออกไปอย่างไรทางไหนบ้างโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ (รูปที่ 1-2)

ScreenShot_20150602135001

 

ScreenShot_20150602135033

  1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นรายการแสดงเงินสดรับและจ่ายจากการดำเนินงาน จะตั้งต้นที่รายการ “กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้” แล้วนำมาบวกเข้าหรือหักออกจากรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายเทียม

เพื่อน: ค่าใช้จ่ายเทียมคืออะไร?

กำพล: เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่มีผลใช้เพื่อเป็นการประหยัดภาษียังไงหละ นายดูตรงนี้สิ “ค่าเสื่อมราคา” เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มีการจ่ายเงินออกไปจริง เช่น โต๊ะ ราคา 1,000 บาท ก็จะมีการประเมินว่ามีอายุการใช้เท่าไหร่ สมมติว่าสิบปีก็แล้วกัน จึงเอา 1,000 ÷ 10 = 100 บาท/ปี จำนวน 100 บาท นี้แหละจะถูกนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทุกปีๆ จนกว่าจะครบสิบปีตามที่ประเมินไว้ เมื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่เงินสดไม่ได้ถูกจ่ายออกไปจริงเพราะได้จ่ายออกไปแล้วในครั้งแรกที่ซื้อโต๊ะเข้ามา จึงทำให้ปีต่อๆมาเกิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เมื่อมีค่าใช้จ่ายกำไรย่อมลดลง เมื่อกำไรลดลง ภาษีที่ต้องจ่ายโดยคำนวณจากอัตรา%ของกำไรสุทธิจึงลดลง กิจการจึงมีกำไรในรูปเงินสดมากกว่าตัวเลขที่ตาเราเห็นในงบกำไร(ขาดทุน)

เพื่อน: อ๋อ ค่าเสื่อมราคาก็คือค่าใช้จ่ายที่ใส่เข้ามาเพื่อประโยชน์ทางภาษี แล้วค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหละคืออะไร เราเห็นเป็นรายการต่อจากค่าเสื่อมราคา?

กำพล: ก็เหมือนค่าเสื่อมนะ แต่ค่าตัดจำหน่ายเราจะใช้สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไง ต่างแค่ชื่อแต่เหมือนกันตรงที่เป็นค่าใช้จ่ายเทียม เพราะฉะนั้นเราจึงนำรายการพวกนี้บวกกลับเข้ามาในงบกระแสเงินสด โดยหลักการก็เหมือนงบดุลและงบกำไร(ขาดทุน) คือรายการไหนเขียนอยู่ใน () ก็ลบออกไป

เพื่อน: ก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะตั้งต้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ แล้วบวกกลับรายการที่เคยลงเป็นค่าใช้จ่ายเทียมหรือหักออกรายการเงินสดที่จ่ายออกไป

กำพล: นายนี้หัวไวใช่เล่น ผลรวมจะแสดงในรายการล่างสุดคือ “เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน” จำนวน 144,458,576 บาท

เพื่อน: งบกระแสเงินสดดูแล้วชวนปวดหัวจังเลย

กำพล: แรกเริ่มก็แบบนี้แหละ เราเองกว่าจะอ่านเป็นต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเลย เอาหละเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นคือ

2.“กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน’ เป็นรายการแสดงเงินสดรับ-จ่ายของเงินลงทุนที่กิจการได้มาหรือใช้ไป

3.“กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน” (รูปที่ 3) โดยผลรวมของกระแสเงินสดทั้ง 3 ประเภทจะแสดงผลลัพธ์ในบรรทัดล่าสุดคือ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด” จำนวน 490,889,499 บาท ซึ่งจำนวนนี้แหละจะถูกยกไปแสดงในรายการ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” ในงบดุล นายจำได้ไหม? (รูปที่ 4)

ScreenShot_20150602135115

ScreenShot_20150602135200

เพื่อน: เราเข้าใจถูกไหมว่ารายการเงินสดในงบดุล จะมาจากงบกระแสเงินสดเสมอ

กำพล: ใช่ เพราะฉะนั้นเราในฐานะนักลงทุนต้องใส่ใจรายละเอียดของแต่ละรายการด้วยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ไม่ใช่เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นก็ดีใจ ลดลงก็ผิดหวัง ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องพิสูจน์หาความจริงให้ได้ว่าเราอาจจะเข้าใจอะไรผิดไป เพราะจะได้ไม่เสียโอกาสในการทำกำไรหรือถูกภาพลวงตาทำให้ขาดทุนมหาศาล

 

กำพล อังศุเกษตร์