Head ติวหุ้นให้เพื่อน

งบการเงินของ AUCT (6)

กำพล: มาดูงบกำไรขาดทุนของ AUCT กัน (รูปที่ 1) รายได้ 195.59 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุน 90.32 ล้านบาท จะเหลือกำไรขั้นต้น 195.59 – 90.32 = 105.27 ล้านบาท นายคิดว่าไง?

ScreenShot_20150528140157

เพื่อน: เยอะมากๆเลยนะกำไรขั้นต้นเกิน 50%

กำพล: เกิน 50% นายคิดจากอะไร?

เพื่อน: ก็รายได้ 195.59 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 105.27 ล้านบาท เกินครึ่งของรายได้

กำพล: หลังจากที่เราประทับใจกับตัวเลขกำไรขั้นต้นของ AUCT ที่ทำได้ แต่ก็ต้องเปรียบเทียบกับงวดก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของตัวเลขที่เราเห็น ลองดูของปี 57 รายได้ 162.31 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุน 80.58 ล้านบาท จะได้กำไรขั้นต้น 81.72 ล้านบาท  คิดเป็นประมาณครึ่งของรายได้พอดี หรือหากมองอีกแบบคือ รายได้เพิ่มขึ้นจาก 162.31 ล้านบาท เป็น 195.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 195.59 – 162.31 = 33.28 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุน เพิ่มขึ้นจาก 80.58 ล้านบาท เป็น 90.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 90.32 – 80.58 = 9.74

เพื่อน: แบบนี้เห็นชัดเจนเลยว่ารายได้เพิ่มขึ้น 33.28 ล้านบาท แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียง 9.74 ล้านบาท เราขอลองอธิบายตามความเข้าใจของเราต่อเลยนะ พอนำกำไรขั้นต้นมาหักรวมกับรายได้อื่นแล้วหักออกกับค่าใช้จ่ายในการขายฯ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และต้นทุนทางการเงินฯ จะได้ “กำไรก่อนภาษีเงินได้” หลังจากนั้นเอา..

กำพล: เดี๋ยว พักตรงนี้ก่อน นายสังเกตเห็นไหมว่าค่าใช้จ่ายในการขายฯ เพิ่มขึ้นก็จริงแต่พอพิจารณาตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้น 33.28 ล้านบาท ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายในการขายฯเพิ่มขึ้น 8.8 – 7.8 = 1.1 ล้านบาท ตรงนี้มันบอกเราว่า AUCT บริหารค่าใช้จ่ายในการขายฯได้ดี “รายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ผมลัพธ์คือกำไรที่เติบโตขึ้น” เป็นข้อสรุปของกำไรที่ดี มีคุณภาพ เชิญนายอธิบายต่อ

เพื่อน: เมื่อเอากำไรก่อนภาษีเงินได้จ่ายภาษีเงินได้ออกไปที่เหลือกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดจำนวน 61,347,429 บาท แต่เราดูแล้วยังมีรายการที่เอามาคำนวณรวมคือรายการแบ่งปันกำไร

กำพล: ก็ AUCT ไม่มีบริษัทร่วม หรือ บริษัทในเครือไงรายการนี้จึงแสดงเป็น “-” จึงปรากฏรายการ “กำไรสุทธิสำหรับงวด 61,347,429 บาท”

เพื่อน: เมื่อวันก่อนเราอ่านข่าวเจอจากบทวิเคราะห์ว่า “หุ้น XXX  มีกำไรพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยน” นายขยายความส่วนนี้ให้เราฟังเพิ่มหน่อย

กำพล: ก็เป็นกำไรแหละแต่ก็อย่างที่ข่าวบอกเป็นกำไรพิเศษเหมือนโบนัสไม่มีอะไรยืนยันว่ากำไรจำนวนนี้จะมีอีกในอนาคต ซึ่งก็แตกต่างจากผลกำไรที่มาจากกิจการของบริษัทที่เป็นเครื่องของนักลงทุนที่จะใช้วัดผลงานของหุ้นตัวนั้นๆได้ เอาเป็นว่าใช้ “กำไรสุทธิสำหรับงวด” ก็แล้วกัน เพราะรายการนี้จะเอาไปหา “กำไรสุทธิต่อหุ้น(Earning Per Share : EPS)” โดยเอากำไรสุทธิตั้งหารด้วยจำนวนหุ้นชำระแล้ว ดังนั้นเราจะเห็นว่า AUCT มีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) = 61,347,429 ÷ 550,000,000 = 0.11 บาท/หุ้น (รูปที่ 2)การอ่านงบกำไรขาดทุนก็มีแค่นี้ส่วนเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับหุ้นแต่ละตัว นายอาจจะได้เจอบางตัวที่มีรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อน นายลองสรุปให้เราฟังสิ

ScreenShot_20150528140230

เพื่อน: อันดับแรกกวาดตาดูรายได้เพื่อเอามาหักกับต้นทุนเพื่อประเมินว่ากิจการมีกำไรขั้นต้นขนาดไหน จากนั้นดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย และค่าบริหารต่างๆ เพื่อหาบทสรุปของกำไรสุทธิว่ามีปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างไร?

กำพล: ใช่ มีหลายคนมากที่ใส่ใจกับปริมาณกำไรสุทธิหรือกำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS)เพียงอย่างเดียว แต่มองข้ามที่มาที่ไปว่ากำไรหรือขาดทุนที่เห็นในงบแท้จริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่ เพราะฉะนั้นคุณภาพของกำไร(ขาดทุน)จึงสำคัญไม่แพ้ปริมาณ

เพื่อน: OK,Thank you Teacher

 

กำพล อังศุเกษตร์