Head ติวหุ้นให้เพื่อน

งบการเงินของ AUCT (4)

กำพล: เราได้ยกตัวอย่างรายการของสินทรัพย์มาอธิบายให้นายดูเป็นตัวอย่างแล้ว ส่วนที่เหลือนายต้องแสดงให้เราเห็นแล้วว่าได้เรียนรู้วิธีการมากแค่ไหน?

เพื่อน: ไม่มีปัญหา ต่อจากสิทนทรัพย์ก็มาถึงรายการของหนี้สิน (รูปที่ 1) เมื่อดูรายการ “รวมหนี้สินหมุนเวียน” พบว่ามีการเพิ่มขึ้นจาก 222.98 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31/12/57 เป็น 478.26 ล้านบาท วันที่ 31/3/58 แล้วเมื่อตรวจสอบรายละเอียดพบว่าเป็นรายการ “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น” ที่เป็นตัวการในการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน
ScreenShot_20150521164114
กำพล: แล้วถ้าเราอยากรู้ว่า เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นมามีรายละเอียดอย่างไรหละ?

เพื่อน: ตรงนี้ที่นายเคยสอนเราให้เปิดหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเลข 9 (รูปที่ 2) พบว่าเป็นรายการ “เจ้าหนี้การค้ารถยนต์” และ “เงินปันผลค้างจ่าย” ว่าแต่เงินปันผลค้างจ่ายคืออะไรเหรอ?

ScreenShot_20150521164852
กำพล: นายดูให้ทั่วก่อนสิตรงหมายเลขที่ 10 “เงินปันผล” มีรายละเอียดบอกไว้

เพื่อน: อ้าว จริงด้วย มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 27/3/58 ซึ่งอยู่ในไตรมาส1 แต่กำหนดของการจ่ายที่เงินจะเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นคือวันที่ 8/4/58 ที่อยู่ในไตรมาส2 เมื่อวันที่อนุมัติให้จ่ายฝ่ายก็มีการทำลงบัญชีกันเงินส่วนนี้ออกมาเพื่อรอการจ่ายออกไปตามกำหนดการใช่ไหม? ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสถานเป็นเจ้าหนี้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับเงินปันผลจาก AUCT

กำพล: ไม่รู้จะอธิบายอะไรเพิ่ม ดูเหมือนที่นายพูดมาก็เข้าใจดีแล้ว

เพื่อน: งั้นต่อเลยนะ กำลังติดลม รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อดูรายละเอียดไม่พบรายการไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ จึงสรุปได้ว่ารายการของ “รวมหนี้สิน” ที่มารเปลี่ยนแปลงจาก 253.57 ล้านบาท กลายเป็น 508.51 ล้านบาท มาจากรายการที่แสดงอยู่ใน “หนี้สินหมุนเวียน” นั่นเอง

กำพล: อธิบายได้ดี มีที่มาที่ไป ดูมีหลักการถ้าเป็นนักมวยก็เริ่มมีเชิง ไม่ชกสะเปะสะปะแล้ว เอาหละต่อให้จบสิ

เพื่อน: มาถึงรายการสุดท้ายในงบดุลซึ่งก็คือ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (รูปที่ 3) พบว่ามีจำนวนลดลงจาก 459,359,385 บาท เหลือเพียง 416,206,814 บาท พอดูรายละเอียดจะพบว่ามาจากรายการ “กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร” ที่ลดลงไปจาก 124,110,385 บาท กลายเป็น 80,958,030 บาท

ScreenShot_20150521164154

กำพล: รายการกำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร ที่นายบอกว่าลดลงไปมาจาสาเหตุอะไร ขยายความเพิ่มอีกสิ

เพื่อน: เอิ่ม ไม่เห็นมีหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ดูเลย แล้วแบบนี้เราจะหาคำตอบได้ยังไง?

กำพล: ตรงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงิน คำตอบที่นายสงสัยจะอยู่ในงบ….

ติดตามตอนต่อไป
กำพล อังศุเกษตร์