Head ติวหุ้นให้เพื่อน

งบการเงินของ AUCT (3)

กำพล: การที่งบการเงินแสดงสินทรัพย์หมุนเวียนของ AUCT เพิ่มขึ้นมามากก็จริง แต่นายควรจะใส่ใจรายละเอียดว่าแล้วที่เพิ่มขึ้นมา มาจากรายการไหนบ้างหละ? นายลองกวาดตาดูแล้วบอกเราหน่อยสิ (รูปที่ 1)

ScreenShot_20150519133449

เพื่อน: เอิ่ม รู้สึกจะเป็นรายการ “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น” เพิ่มขึ้นมาจาก 31/12/57 จำนวน 58.10 ล้านบาท กลายเป็น 140.72 ล้านบาท ณ วันที่ 31/3/58 คือเพิ่มขึ้นมา 140.72-58.10 = 82.62 ล้านบาท และอีกรายการหนึ่งคือรายการ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” ที่เพิ่มขึ้นมา 490.88-386.18 = 104.7 ล้านบาท

กำพล: เรื่องเงินสดเอาไว้ก่อน ตรงนี้จะอธิบายที่มาตอนเราดูงบกระแสเงินสด ตอนนี้ให้นายสนใจลูกหนี้การค้าฯ ที่เพิ่มขึ้นมา 82.62 ล้านบาท คือเพิ่มขึ้นมากว่า 100% ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าดีในเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างที่บอกชื่อก็บอกเราอยู่แล้วว่าเป็นลูกหนี้การค้า เราก็ต้องพิจารณาเรื่องของคุณภาพของลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย

เพื่อน: แล้วของแบบนี้เราจะไปรู้ได้ยังไงหละ ก็มีเพียงตัวเลขให้ดู ไม่เห็นจะมีตรงไหนบอกอะไรเราเลย เห็นแค่ว่ามันมีการเพิ่มขึ้น

กำพล: ใจเย็นๆ นายลองเปิดหมายเหตุประกอบงบการเงินดูก่อนสิ (รูปที่ 2-3) จะเห็นว่าในจำนวนทั้งหมด 140.72 ล้านบาท เป็น   ”ลูกหนี้ค่ารถ-สุทธิ” ที่ยังอยู่ภายในกำหนดชำระ 91.05 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 90% เลยทีเดียว

เพื่อน: แล้วส่วนที่เหลือหละ?

กำพล: ก็ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้เลย “เกินกำหนด 3-6 เดือน = 558,750 บาท” “เกินกำหนด 12 เดือน = 405,000 บาท”

ScreenShot_20150519133647

 

ScreenShot_20150519133718

เพื่อน: ที่นายอธิบายมาเราเข้าใจนะ แต่เรายังสงสัยอยู่ดีว่าจำนวน 91.05 ล้านบาท เราจะรู้ได้ไงว่าจะได้รับการชำระทั้งหมดไหม?

กำพล: เรื่องนี้เราไม่มีวันจะรู้ได้หรอก จะทำได้ก็แค่เพียงตามดูในไตรมาสต่อๆไปว่าตัวเลขลูกหนี้การค้าในรายการเกินกำหนดมีการเพิ่มขึ้นมามากไหมอย่างตอนนี้เป็น 90% : 10% ถือว่ายังดูดีไม่น่ากลัวอะไร แค่สมมติหากเพิ่มขึ้นเป็น 70% : 30% หรือ 50% : 50% ก็มีความเป็นไปได้ว่ากิจการมีปัญหาที่เกิดหนี้สูญ แบบนี้ถอยได้ถอยเลย อยู่ห่างๆไว้ก่อน ออกมาหาข้อมูลก่อนแล้วจะกลับเข้าไปใหม่ก็ไม่เสียหาย

เพื่อน: เข้าใจหละ เราต้องตามดู ตามทำการบ้าน

กำพล: ใช่ หายใจรดต้นคอ

เพื่อน: แล้วสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหละ?

กำพล: ก็เป็นสินทรัพย์ที่ใช้เวลาแปรสภาพเป็นเงินสดมากกว่า 1 ปี รายการใหญ่ๆมักจะพบว่าเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บางกิจการจะมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาว ฯลฯ ซึ่งเราก็ใช่หลักการเดิมคือหากดูเปรียบเทียบจากไตรมาสก่อนๆแล้วพบว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากมาย ก็พอจะเข้าใจได้ว่าไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติไป อย่างเช่นกรณีของ AUCT สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31/3/58 มีจำนวน 256.90 ล้านบาท ในขณะที่ 31/12/57 อยู่ที่ 232.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 256.90 – 232.09 = 24.81 ล้านบาท ซึ่งพอเราเปิดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเลข 8 จะพบว่าเป็นการซื้อสินทรัพย์จำนวน 26,369,198 บาท โดยด้านล่างมีอธิบายไว้ว่า “เป็นงานก่อสร้างโครงการสถานที่เก็บรักษารถที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ และงานพัฒนาปรับปรุงสำนักงานใหญ่” (รูปที่ 4)

ScreenShot_20150519133544

เพื่อน: โห หมายเหตุประกอบงบการเงินช่วยได้เยอะเลยนะ แจกแจงรายละเอียดไว้พอสมควร

กำพล: ถ้าเราใส่ใจกับมัน ก็จะเห็นว่าเกิดประโยชน์มหาศาล และหากยังสงสัยตรงไหนก็อาจจะติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นายยังติดขัดอยู่

เพื่อน: รายการ “รวมสินทรัพย์” เกิดจากการนำรายการ “สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน” เราเข้าใจถูกไหม?

กำพล: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องถามก็ได้ ลองเอา 667,814,743 + 256,905,931 = 924,720,704 บาท แล้วมันถูกไหม?

เพื่อน: เอาหน่าๆ ใจเย็นสิ ในตู้เย็นมี Corona ที่นายชอบเพียบเลยนะ

กำพล: อ้าวไม่บอกแต่แรก พอ พอ วันนี้พอเลย ตั้งวงด่วนๆ
กำพล อังศุเกษตร์