Head ติวหุ้นให้เพื่อน

งบการเงินของ AUCT ฉบับเต็ม (2)

งบการเงินของ AUCT (ฉบับเต็ม)

กำพล: เอาหละเราจะมาหาคำตอบเพื่อหาบทสรุปของ AUCT โดยคำตอบที่ได้จะออกไป 3 แนวทางคือ 1. AUCT เป็นหุ้นที่ดี 2.AUCT เป็นหุ้นที่ไม่น่าสนใจ 3.ไม่แน่ใจ

เพื่อน: ไม่แน่ใจ หมายความว่ายังไง?

กำพล: ก็คือตัดสินใจไม่ได้ มันก่ำกึ่ง เพราะเรายังมีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ข้อมูลอาจจะน้อยเกินไป ประเมินความเสี่ยงแล้วยังมากเหลือเกิน สรุปคือหากมีอาการลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) ก็ควรจะอยู่เฉยๆ รอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆ

เพื่อน: เราจะจำคำแนะนำของนายนะ

กำพล: การจะหาหุ้นมาวิเคราะห์นั้นสำหรับแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน สิ่งที่ทำให้เราสนใจนำ AUCT มาเป็นตัวอย่างในกรณีศึกษาสำหรับนายคือ

– AUCT มีราคา IPO ตอนปี 56 อยู่ที่ 2 บาท แต่เมื่อไม่นานมานี้ราคาของ AUCT วิ่งไปถึง 20 บาท(ประมาณ) ก็คือราคามีการปรับตัวสูงขึ้น 1,000% ในระยะเวลาเพียง 1 ปีครี่ง!

– AUCT เป็นหุ้นที่เจ้าของถือในสัดส่วนที่เยอะ

– AUCT มีกิจการที่เราไม่มีความรู้ จึงสนใจที่จะลองอ่าน 56-1

สำหรับเรา เราสนใจ AUCT เพราะเหตุนี้แต่คนอื่นอาจจะสนใจ AUCT เพราะเหตุผลอื่นซึ่งวิธีการหาหุ้นที่จะทำการวิเคราะห์ของแต่คนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน นายเข้าใจนะ?

เพื่อน: เราเข้าใจ

กำพล: งั้นมาดูงบการเงินของ AUCT กัน เริ่มจากงบดุล(งบแสดงฐานะการเงิน) (รูปที่ 1)

1

ซึ่งเป็นของ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ก็คือไตรมาสที่1 ของปี 2558 หมายความว่าตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินตัดรอบถึงสิ้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา มาถึงวันนี้วันที่ 14/5/58 ผ่านมา ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งจะยังไม่รวมลงไปในงบการเงินฉบับนี้

เพื่อน: ก็คือตั้งแต่วันที่ 1/4/58 จนถึงวันนี้ AUCT มีรายได้เท่าไหร่ ไปทำอะไรยังไง ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร งบการเงินฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะไม่ได้บันทึกลงไปเพราะเกินวันที่ 31 มีนาคม มาแล้ว แต่จะถูกบันทึกในงบการเงินไตรมาสถัดไปคือในช่วงเดือนเมษายน-สิ้นเดือนมิถุนายน

กำพล: ใช่ นายเข้าใจถูกต้องแล้ว  สังเกตไหมว่า AUCT ไม่มีรายการแบ่งแยกงบเฉพาะกิจการ กับ งบการเงินรวม เราก็สันนิษฐานว่า AUCT ไม่มีบริษัทลูก

เพื่อน: มิหน่า ทำไมดูโล่งผิดปกติ

กำพล: เรามาเริ่มที่สินทรัพย์ก่อนจำได้ไหมว่าสินทรัพย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน นายจำได้นะ ดูรายการสินทรัพย์หมุนเวียนพบว่ามีอยู่ 4 รายการตั้งแต่ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” ไปจนถึง “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ” รวมกันเท่ากับ 667,814,773 บาท ใน 31/3/2558 และมีจำนวน 480,840,661 บาท ใน 31/12/57 เราก็จะรู้ว่าผ่านมา 3 เดือน AUCT มีเงินสดเพิ่มขึ้น = 667,814,773 – 480,840,661 = 186,974,112 บาท

เพื่อน: โห สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะ

กำพล: ยัง ยังวางใจไม่ได้ เพราะว่า…..

 

ตอนต่อไป “งบการเงินของ AUCT (2)”

กำพล อังศุเกษตร์