ถามมาตอบไป

คำถามจากการเรียนเมื่อวันที่ 20/8/58

เรียนอาจารย์ชาย

คำถามจากการเรียนเมื่อวันที่ 20/8/58

1) ทำไมอาจารย์ไม่รอจนได้ข้อมูลว่าตระกูลมาลีนนท์เข้าถือหุ้นของ TSE ครับ เพียงแค่เห็นเป็นกรรมการก็ตัดสินใจซื้อได้เลยหรือครับ?

2) PDI ไม่มีขาดทุนสะสมก็ยังถือว่าเป็นหุ้น turnaround หรือครับ?

ขอบคุณครับ

ด้วยความเคารพ

ลูกศิษย์

 

เรียน ลูกศิษย์

1)  ผมรอถึงว่า WAVE เข้าลงทุน TSE ที่ที่ปรึกษาทางการเงินออกความเห็นมาว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้ WAVE เข้าลงทุน ผมจึงซื้อตอนนั้น

2)  PDI ดูที่ P/BV ใกล้ 1 มากๆ เป็นราคาที่ไม่มี Premium กิจการมีเงินสดเหลือ 2 พันกว่าล้าน และมีศักยภาพการกู้เงินได้อีกมาก เพราะ D/E ต่ำมาก

PDI จึงเป็นหุ้นที่ตอนนี้ราคาต่ำเลียดดิน หุ้นเทินอราวด์ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีขาดทุนสะสมเสมอไป

PDI กำลังรอธุรกิจใหม่มาสร้างอนาคต จึงเหมือนเป็นหุ้นที่ถ้าทุกคนเห็นว่าอนาคตดีชัวร์ ราคาจะขึ้นพรวดพราดได้

ชาย กิตติคุณาภรณ์