Head ครูพักลักจำ

ความสามารถในการรับความเสี่ยง

ใฝ่ดี: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน  ถ้าการลงทุนมีความเสี่ยง ก็หมายความว่า เราจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นไม่ได้เลยสิน่ะครับ

ลุงเพียร : ก็ใช่…เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง แต่จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า เราลงทุนในอะไร ประเภทไหน  แล้วแนวทางการลงทุนนั้นเป็นแบบไหน

ใฝ่ดี : พูดอีกแบบ…ยังไง ยังไง เราก็ต้องพร้อมที่จะแบกรับความเสี่ยงนั้นไว้ แต่จะสามารถรับน้ำหนักของมันได้มากน้อยแค่ไหน  อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลใช่มั้ยครับ

ลุงเพียร : จริงๆ ความเสี่ยงถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราก็รู้ก่อนที่จะเราจะลงทุน หรือมีการวางแผนการลงทุนนั้นเอง (Investment planning)  เพราะอย่างที่บอกการลงทุนมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีอัตราผลตอบแทน (Return) และความเสี่ยง (Risk) ที่แตกต่างกันออกไป

ใฝ่ดี : ความเสี่ยงก็คือ ความผันผวนหรือความไม่แน่นอนของผลตอบแทน ใช่มั้ยครับ ยิ่งผันผวนมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงมาก อย่างเช่นว่าลงทุนในหุ้น 2 ตัว โดยที่ทั้ง 2 ตัวได้อัตราส่วนผลตอบแทนที่เท่ากัน  เราก็ควรเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า แบบนี้ใช่มั้ยครับ

ลุงเพียร : ใช่คนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averse) หรือเลือกทางที่เสี่ยงน้อยที่สุด  บางคนบอกว่าชอบที่จะเสี่ยง หรือไม่ชอบที่จะเสี่ยง แต่ที่จริงแล้วคนที่ชอบเสี่ยงจะมีระดับของ Risk Averse น้อยกว่าคนที่ไม่ชอบเสี่ยง หรือใจกล้าที่จะเสี่ยงมากกว่าการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั่นเอง

ใฝ่ดี : Risk Averse ฟังแล้วยัง งง  งง ครับ

ลุงเพียร : คือระดับของ Risk Averse เราอาจจะหมายความได้ว่า “ความทนทานในความเสี่ยง” (Risk tolerance) ซึ่งคนที่ทนทานได้มากหรือสามารถรับความเสี่ยงได้มาก ก็จะมีระดับของ Risk Averse ที่ต่ำ

ใฝ่ดี : แล้วเราจะใช้อะไรมาเป็นตัววัดละครับ ว่าใครรับความเสี่ยงได้มากได้น้อย

ลุงเพียร : ในทางการเงินก็มีการพยายามที่จะวัดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์พิจารณาได้จาก 2 ปัจจัยหลัก เช่น ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Ability to take risk)  เช่น การพิจารณาจาก อายุ และ รายได้ เป็นต้น  หรือพิจารณาความเต็มใจในการรับความเสี่ยง (willingness to take risk)  เช่น การพิจารณาจาก ทัศนคติ รสนิยม และการตัดสินใจ เป็นต้น

ใฝ่ดี :  อายุยิ่งเยอะก็ยิ่งเก๋าประสบการณ์ กล้าที่จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้น เหมือนอย่างลุงสิน่ะครับ

ลุงเพียร : นี่จะว่าลุงแก่เหรอ เดี๋ยวเถอะ………..