00

ขาย…ไม่เป็น

อุตส่าห์ซื้อหุ้นได้ราคาต่ำ….ถือมาเป็นชาติไม่รู้จะขายเมื่อไรดี…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th

feature pic17
ซื้อหุ้นดีเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ที่ยากที่สุดเป็นเรื่องของราคา ว่าจะขายที่
ราคาใด คนเล่นหุ้นต้องเดาเป้าหมายราคาให้ได้ ใช้P/E P/BV ของ
กลุ่มอุตสาหกรรม และคู่่แข่งเทียบเคียง
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือโรงเรียนสอนเล่นหุ้น เล่ม 1 บทที่ 32 หน้า 216