09

ขาขึ้น – ขาลง

ขาขึ้นนี่โคตร- ขาลงนี่สิ…ไม่อยากจะคิด… ติดตามนักลงทุนหน้าใหม่ได้ที่ www.schoolofstock.in.th feature pic12
คุณต้องไม่ลืมสัจจะความจริงที่กำกับตลาดหุ้นอยู่ คือความจริงที่ว่าสูงสุดต้องคืนสู่สามัญ
ผมกำลังบอกว่าตลาดหุ้นอยู่ภายใต้กฎอนิจจัง เมื่อดีสุดขีด ก็จะเริ่มตกไอ้ตอนตกนี่สิ
เป็นอะไรที่หฤโหดจริง คนเก่งเล่นหุ้นให้ดูกันตอนนี้
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
โรงเรียนสอนเล่นหุ้น เล่ม 1 บท 42 หน้า 270