ถามมาตอบไป

การออก Warrant (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ)

สอบถามอาจารย์ชาย

  1. กรณีมีการให้ warrant เรามีหลักเกณฑ์การจะใช้สิทธิแปลงอย่างไร หรือกรณีเช่นนี้เราควรได้เวลาขายมากกว่าคะ มีรุ่นพี่แนะนำว่าไม่ควรถือต่อแล้วค่ะ (คิดว่าเห็นด้วยเช่นกัน)
  2. การขยับขึ้นของ nncl ที่ผ่านมาตั้งแต่ 9-11 ก.ย. 58 ทั้งๆ ที่มีข่าวด้านลบกับ e ในปีนี้ ประกอบกับให้สิทธิแปลง w2 กรณีแบบนี้ยังขึ้น ไม่ทราบว่ามีสาเหตุใดคะอาจารย์
  3. ในมุมมองอาจารย์แล้ว หุ้นทุกตัวที่มีการลากขึ้น ถ้าปราศจาก story แล้ว แสดงว่าเป็นการทำของเจ้ามือแน่นอนใช่ไหมคะ

รบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

จากลูกศิษย์

 

เรียน ลูกศิษย์

ข้อ 1) Warrant (W) ทุกตัว จะออกมาแบบมีเงื่อนไขว่า 1 W จะใช้เงินเท่าไร (จ่ายเพิ่ม)

เพื่อให้เกิดการแปลง W เป็นหุ้นสามัญ

W จะมีกำหนดระยะเวลา เช่น 5 ปี หมดอายุ หมายถึงว่า ครบ 5 ปี W จะแปลงสภาพเป็น

หุ้นสามัญไม่ได้ W จะมีราคาเป็นศูนย์ และถูกโล๊ะออกไปจากกระดานการซื้อขาย

เวลาขายของ W คือเวลาที่เราซื้อ W แล้วต่อมา W ขึ้น ทำให้ได้กำไร ก็ใช้หลักการเดียว

กับหุ้น

หรือหากเราไม่อยากขายทำกำไร เพราะเห็น W ของเรามีต้นทุนที่ถูก เมื่อจ่ายเงินเพิ่ม

เพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้กำไรมากกว่า โดยเอาหุ้นสามัญไปขายหลังการ

แปลงสภาพ เช่น W ราคา 1 บาท แปลงสภาพต้องจ่ายเพิ่ม 0.50 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาด

อยู่ที่ 2 บาท เราจึงแปลงสภาพ W เป็นหุ้น มีต้นทุนที่ 1.5 บาท แล้วเอาหุ้นไปขายที่ 2 บาท

ข้อ 2) กรณีอย่างนี้ ราคา nncl น่าจะขึ้น W จึงขึ้น

หรือถ้า nncl ไม่ขึ้น แต่ W ขึ้น เพราะราคา W ก่อนหน้านี้อาจถูกมาก เมื่อเอาอัตราแปลง

สภาพมาพิจารณา (เงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม) เพื่อให้กลายเป็นหุ้นสามัญ อาจทำให้ได้กำไรใน

ตัวแม่ (หุ้นสามัญ) ในตลาด

หรืออาจมีนักลงทุนที่ต้องการจะถือหุ้นใน nncl มากขึ้น จึงเข้ามาไล่ซื้อ W เพื่อจะเอาไป

แปลงสภาพเพื่อให้ตัวเองได้ถือหุ้นมากขึ้น

ข้อ 3) เจ้ามือแน่นอน ที่ลากขึ้นไป อาจไม่มี Story ในตอนนี้ แต่ค่อยมี Story ตอนหลังก็ได้

(หลังจากราคาขึ้นมาแล้ว) และส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลัง คือ มี Story หลังจากลากราคาขึ้น

ไปแล้ว

ชาย กิตติคุณาภรณ์