Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

การหาราคาหุ้นด้วยหลัก BV (6)

P/BV ที่เป็นค่าเฉลี่ยของหมวดที่สามารถดูได้จากข้อมูลในหนังสือพิมพ์ ในทางปฏิบัตินักเรียนควรใช้ดูอย่างหยาบๆ เพื่อให้เห็นภาพว่า หุ้นที่นักเรียนสนใจอยู่ในหมวดใด และมี P/BV เฉลี่ยอยู่ที่เท่าใด

พอนักเรียนรู้ตัวเลขแล้ว นักเรียนจะต้องเอารายละเอียดของการทำธุรกิจของหุ้นตัวนั้นมาวิเคราะห์ต่อ ว่าหุ้นมีลักษณะพิเศษเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 6 ข้อที่ผมจะเขียนสรุปให้กับท่านหรือเปล่า

อยากให้นักเรียนดูกระดาษแผ่นนี้ที่ผมแบ่งหุ้นออกเป็น 6 หมวด และในแต่ละหมวดจะมีค่าตัวเลขที่สำคัญๆ แสดงกำกับเอาไว้ เพื่อให้นักเรียนนึกถึงตัวเลขในกระดาษแผ่นนี้ ว่าหากนักเรียนจะใช้ตัวเลขที่มาจากหนังสือพิมพ์ แล้วเป็นตัวเลขที่สูงกว่า นักเรียนต้องลดขนาดของตัวเลข P/BV เฉลี่ยที่จะเอาเข้าคูณกับ BV1 โดยลดขนาดลงให้เท่ากับตัวเลขในกระดาษที่ผมจัดทำขึ้น

ทำไมนักเรียนต้องลดขนาดของตัวเลขลง สาเหตุก็เพราะผมต้องการให้นักเรียนคิดราคาหุ้นด้วยความที่จิตมีอาการอนุรักษ์นิยม หรือ Conservative เพราะจะทำให้ราคาหุ้นออกมาต่ำกว่า มันทำให้เราตัดสินใจได้ละเอียดรอบคอบ และแม่นยำกว่า

วันนี้ขอให้ศึกษากระดาษแผ่นนี้

S__2596973

 

ครั้งหน้ามาว่ากันต่อครับ