Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

การหาราคาหุ้นด้วยหลัก BV (1)

การบ้านที่ให้ไปเมื่อวันจันทร์ที่เป็นลายมือเขียนของผม ผมจัดทำขึ้นแบบง่ายๆ เพื่อสอนพนักงานของผมให้รู้จักการวิเคราะห์และเลือกหุ้นลงทุนอย่างง่ายๆ ซึ่งอย่างง่ายๆ นี้ใช้การได้จริง

ระยะเวลา 1 ชั่วโมงกับการสอนด้วยกระดาษ 2 แผ่นที่เป็นลายมือเขียนของผม ผมเริ่มจาก

(1) ถ้าเรามีเงิน 1.0 ล้านบาท และไม่รู้จักการเล่นหุ้น หรือพูดอีกแบบก็คือ เล่นหุ้นไม่เป็น เราก็จะต้องเอาเงินไปฝากธนาคาร สมมติว่าได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ฝากครบ 1 ปี จะได้ดอกเบี้ย 3% คูณด้วย 1.0 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 30,000 บาท

เงิน 30,000 บาท คือผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีเอาเงิน 1.0 ล้านบาทไปฝากธนาคาร

(2) แต่เมื่อเราสนใจการเล่นหุ้น ใจเราจะคิดอย่างไรต่อผลตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องได้รับจากการลงทุนในหุ้น ข้อนี้อยากให้นักเรียนลองคิดดูว่า คำตอบควรเป็นเช่นไร

คำตอบก็คือ ถ้าเราไม่เอาเงิน 1.0 ล้านบาทไปฝากธนาคาร แล้วได้ดอกเบี้ย 3% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท/ปี แต่เราเอามาเล่นหุ้น เราก็ต้องอยากได้เงินปันผลเป็นบาท ซึ่งเมื่อเอาไปเทียบกับราคาหุ้นแล้ว เงินปันผลก็ต้องออกมาไม่ต่ำกว่า 3% เมื่อเทียบกับราคาหุ้น เราจึงรู้สึกถึงความไม่มีทางใดแย่กว่าอีกทาง

(3) มีคนบอกนักเรียนว่าหุ้น WAVE น่าสนใจลงทุน เป็นหุ้นที่ดี แต่ WAVE ไม่เคยประกาศปันผลเลยในรอบหลายปี แต่ผลประกอบการของกิจการ WAVE ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตยังไงเสีย WAVE ต้องปันผลแน่

กรณีอย่างนี้ หากนักเรียนไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อน แล้วมีหุ้น WAVE อยู่ตัวเดียวที่นักเรียนจะเลือกเพื่อการลงทุน งานนี้นักเรียนก็จะเอาผลตอบแทน 3% ที่ได้หากเอาเงินไปฝากธนาคารมาพิจารณาเทียบกับเงินปันผลที่จะได้รับจากหุ้น WAVE ในอนาคต ซึ่งหากนักเรียนวิเคราะห์หุ้นไม่เป็น ไม่รู้จักว่าจะดูอย่างไรว่า หุ้นจะปันผลในอนาคตได้จริง และจำนวนเงินปันผลจะออกมาเท่าไร และเงินปันผลที่ออกมา หากเอาไปเทียบกับราคาหุ้นที่จะต้องซื้อ อัตราผลตอบแทนจะใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 3% ต่อปีหรือไม่ งานนี้นักเรียนก็จะไม่ซื้อ เพราะไม่รู้อนาคตที่จะเกิดกับหุ้น WAVE และไม่รู้ว่าหุ้น WAVE จะปันผลที่เท่าไร

(4) จากเหตุการณ์ในข้อ (3) ทำให้นักเรียนต้องหันมาสนใจผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่ใช่เงินปันผล แต่เป็นผลตอบแทนจากการซื้อถูกและขายแพง พูดอีกแบบก็คือเก็งกำไร เอากำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้น (ซื้อถูกแล้วขายแพง)

ประเด็นของการที่หุ้น WAVE ไม่ปันผล ทำให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากที่จะได้รับ กรณีเอาเงินไปฝากธนาคาร กับเงินปันผลที่จะได้รับกรณีเอาเงินไปซื้อหุ้น WAVE แต่ก็ยังมีเรื่องของการเก็งกำไรที่เอากำไรจากส่วนต่างของราคา (ซื้อถูกขายแพง) อยู่ ดังนั้นหากสามารถหาว่าในอนาคตราคาหุ้น WAVE จะขึ้นไปอีกเท่าไร เปรียบเทียบกับราคาในขณะนี้ก็พาให้เกิดการตัดสินใจลงทุนได้

(5) จากที่อธิบายมาในข้อ (4) ผมกำลังพานักเรียนเข้าสู่เรื่องการคำนวณราคาหุ้นด้วยหลัก BV ซึ่งเป็นหลักที่ใช้ได้กับหุ้นที่เติบโต หุ้นเทิร์นอราวด์ที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ที่โตขึ้นเรื่อยๆ

กรณีของ WAVE เข้าข่ายหุ้นที่มี EPS โตขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่จ่ายปันผลในปัจจุบัน แต่จะไปจ่ายในอนาคต

เขียนมาถึงตรงนี้ ผมเน้นย้ำ WAVE ยังไม่จ่ายเงินปันผลในขณะนี้ แต่จะไปจ่ายในอนาคต ประเด็นที่เน้นย้ำนี้อยากให้นักเรียนคิดให้ลึกๆ ว่าหุ้นที่จะจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้เป็นหุ้นดีหรือไม่ดี

คำตอบก็แน่นอนว่า เป็นหุ้นดี หุ้นดีที่ดีตอนนี้แล้ว แต่ยังไม่จ่ายปันผล

อะไรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้หุ้นถูกเรียกว่า เป็นหุ้นดี อยากให้นักเรียนตอบคำถามนี้ด้วย

คำตอบก็คือ หุ้นดีคือหุ้นที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นโตขึ้นเรื่อยๆ หรือมี EPS โตขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง

แล้วทำไมหุ้นจึงมี EPS โตขึ้นเรื่อยๆ อยากให้นักเรียนตอบคำถามนี้อีกคำถาม

คำตอบก็คือ เพราะหุ้นมีโครงการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดรายได้และกำไรสุทธิโตขึ้นเรื่อยๆ ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน EPS จึงเพิ่มขึ้นๆๆๆ

เมื่อ EPS เพิ่มขึ้น และหุ้นไม่มีรายการขาดทุนสะสมในงบดุลตรงส่วนของผู้ถือหุ้น งานนี้หุ้นก็พร้อมแล้วที่จะจ่ายปันผลในอนาคต

การรู้ว่าหุ้นเตรียมตัวที่จะจ่ายปันผลในอนาคต เพราะ EPS โตขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกว่า หุ้นดี หุ้นดีที่ถ้าหากเอาเงินปันผลว่าจ่ายเท่าไรไปเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ไม่สามารถจะเทียบได้ เพราะหุ้นดียังไม่จ่ายปันผลในตอนนี้

เขียนมาถึงตรงนี้ จึงอยากให้นักเรียนนึกถึงหุ้นที่ขึ้นเอาๆ อย่าง SUPER อย่าง WAVE และหุ้นอีกหลายๆ ตัวที่ยังไม่จ่ายปันผลเลย แต่ราคาหุ้นขึ้นเอาๆ ขึ้นเป็นร้อยๆ เปอร์เซ็นต์ งานนี้จึงเกิดคำถามว่าทำไมมันจึงขึ้นได้

คำตอบที่จะเรียนกันต่อในครั้งหน้า ก็คือเรื่องราคาหุ้นที่ขึ้นได้เพราะหลัก BV

ครั้งหน้ามาเรียนกันต่อ แล้วอย่าลืมเปิดกลับไปดูกระดาษ 2 แผ่นในชั่วโมงเรียนหุ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 15/6/58 จะมีเขียนถึงการหาราคาหุ้นด้วยหลัก BV วันศุกร์จะมาอธิบายให้เคลียร์ ให้เข้าใจ